Адвокація

2019

ГО “Центр кращого Інтернету” долучився до підготовки Альтернативного звіту про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки, зокрема до розділу 4.7. Доступ до інформації з різних джерел, захист від шкідливих матеріалів.  Серед рекомендації ГО “Центр кращого Інтернету” запропонував:

41.Розробити й затвердити методичні рекомендації із застосування норм законодавства щодо захисту прав людини онлайн та захисту персональних даних у діяльності закладу освіти, зокрема на сайтах  закладів освіти та сторінках у соціальних мережах.

42. Затвердити Типове положення про сайт закладу освіти з огляду на повагу прав людини в онлайновому просторі та кібербезпеку.

43. Сприяти забезпеченню закладів освіти ліцензійним програмним забезпеченням (зокрема антивірусним).

44. Посилити напрямок з навчання безпеки в Інтернеті дітей, батьків/осіб, які їх замінюють, педагогів, зокрема із захисту персональних даних, через розробку методичних посібників, створення інформаційних матеріалів, запровадження в освітній процес тем з кібербезпеки й поваги прав людини в Інтернеті.

45. Ініціювати загальнонаціональні дослідження стану захисту прав дитини в онлайновому просторі й кібербезпеки закладів освіти та сприяти їх проведенню.

46. Впровадити міжнародні правові стандарти захисту безпеки та прав дитини в онлайновому просторі до національного законодавства.

2018

ГО “Центр кращого Інтернету” ініціювала розробку і обговорення Положення про сайт закладу освіти в Україні (перший етап – до 10 грудня 2018 року, другий етап – до жовтня 2019 року).

ГО “Центр кращого Інтернету”  спільно з  партнерами долучився до проведення моніторингу закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з метою виявлення прогалин у сфері кіберосвіти.

ГО “Центр кращого Інтернету” внесені пропозиції щодо захисту дітей онлайн під час робочої зустрічі 05 березня 2018 року щодо внесення змін та актуалізації пунктів 49-87 Плану заходів (соціальні, економічні та інші права) з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року №1393, яка була проведена Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України.

ГО “Центр кращого Інтернету” запропоновано:

  • до пп.3 п.66 додати “(у тому числі “Забезпечення захисту і дотримання прав дитини в онлайновому просторі)”;
  • додати пп.9 до п.66  “підготовка пропозицій щодо впровадження міжнародних правових стандартів захисту безпеки та прав дитини в онлайновому просторі до національного законодавства”.

ГО “Центр кращого Інтернету” під час громадського обговорення Проекту концепції Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини запропоновано доповнення до змісту розділу 5 «Основні стратегічні напрямки програми» (Навчальна атмосфера (освітній простір):

  • у частині “Очікувані результати” до частини “Навчальна атмосфера (освітній простір)” розділу 5 “Основні стратегічні напрямки програми” додати “наявність інформаційного освітнього простору навчального закладу, що забезпечує дотримання прав людини та основоположних свобод офлайн та онлайн”.

 

Якщо Ви бажаєте долучитись до впровадження системних змін щодо захисту дітей та молоді онлайн, будь ласка, пишіть нам на betterinternetcentre@gmail.com